Luisterend Bouwen

!Detempelaerlogokaal

Luisterend Bouwen

Luisterend Bouwen

Een pad naar kracht en genezing

 

Luisterend Bouwen is de methode die we gebruiken om te komen tot een bezielde creatie, oftewel een krachtvoorwerp. Luisterend Bouwen maakt gebruik van onze mogelijkheid tot bewustzijn gedurende de aardse bezigheid van houtbewerking. Het is zowel een training voor het bewustzijn alsook dat het resultaat ons ondersteunt in onze eigen processen. Onze ‘toestand van creërend Zijn’, heeft grote invloed op hoe een voorwerp eruit komt te zien en hoe diepgaan de werking ervan is.

Naast het hanteren van de juiste bewustzijnstoestand, is ook het juiste gebruik van handgereedschappen van grote invloed op het eindresultaat.

Het hele proces van luisterend bouwen, van komen tot een bezielde creatie, is doorspekt met een spel van vraag en antwoord.
Met luisterend bouwen tasten we door de materie heen in het wezen der dingen. Daar werken we aan de heelheid der dingen. Daar bouwen we. Daar balanceren we. Daar verfijnen we en verrijken er met liefde. Wat volgt in de materie is een levende expressie van deze diepe, liefderijke verbinding.

 

We kijken naar wat er nodig is voor natuurlijke rust, verbondenheid, ruimte, wijsheid, duurzaamheid, levensadem, balans, stromende liefde en levenskracht, met en voorbij de aardse verschijningsvorm.
In het ontwerp, de keuze en de omgang met het materiaal en vooral met wie wij zijn als we maken, geven we het enige volledige antwoord.
Luisterend bouwen is een innerlijke en een uiterlijke weg. Het is een weg die leidt naar heelwording van onszelf en verrijking van onze wereld.

 

Alles wat we creëren is een expressie van onszelf en weerspiegelt onszelf. Aan wat we maken kunnen we zien hoe onze innerlijke gesteldheid is. En dat wat gemaakt is in heelheid en eeuwigheid, zal ons voortdurend in herinnering daarvan kunnen brengen.